Search

เรื่องแบบนี้ ต้องหยุดเกรงใจกัน ฟิลิปปินส์ ส่ง ‘ตู้คอนเทนเนอร์’ บรรจุขยะและสิ่งปฏิกูล 69 ตู้ กลับไปยังแคนาดาแล้ว
Share

Share stories you like to your friends