Search

สิงคโปร์ตั้งเป้าเติมคนด้านเทคโนโลยีให้ได้ 10,000 คน ภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก
Share

Share stories you like to your friends