Search

รมว.แรงงาน เข้าทำงานวันแรก เผยค่าแรง 400 บาท ยังขึ้นทันทีไม่ได้ เพราะอาจกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
Share

Share stories you like to your friends