Search

นี่คือประวัติศาสตร์ของลูกหลานเรา ผ่านมาแล้วเกือบ 20 ปี ครูโรงเรียนอเมริกัน สอนนักเรียน เรื่องเหตุการณ์ 9/11 อย่างไร?
Share

Share stories you like to your friends