Search

นักร้องดังขอให้คนอื่นๆ เรียกตัวเองว่า ‘พวกเขา’ หลังเปิดตัวตนว่าเป็นเพศ non-binary คือไม่ใช่ทั้งชายหรือหญิง
Share

Share stories you like to your friends