Search

Disney + เปิดบริการสตรีมมิ่งในสหรัฐฯ แล้ว แต่เกิดขัดข้องตั้งแต่วันแรก เชื่อมต่อไม่ได้ และยังพบข้อบกพร่องอื่นๆ
Share

Share stories you like to your friends