Search

The New York Times เผยเอกสาร 400 หน้าที่รั่วไหลจากรัฐบาลจีน ถึงวิธีกักขังชนกลุ่มน้อย และมุสลิมอุยกูร์กว่า 1 ล้านคน
Share

Share stories you like to your friends