Search

นี่คือพลังแห่งคนรุ่นใหม่ นิตยสาร TIME ยกให้ ‘เกรตา ธันเบิร์ก’ เป็นบุคคลแห่งปี 2019
Share

Share stories you like to your friends