Search

บ้าย..บาย หัวเกรียนและทรงติ่งหู กฎใหม่กระทรวงศึกษาฯ ให้ นร.ไว้ผมยาวได้ แต่ยังห้ามดัดผม ย้อมผม หรือไว้หนวดเครา
Share

Share stories you like to your friends