Search

สหรัฐฯ อนุมัติการใช้ยา ‘เรมเดซิเวียร์’ กับผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศแล้ว หลังพบว่า ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น 31%
Share

Share stories you like to your friends