Search

ครบรอบ 73 ปี การทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา พร้อมการเรียกร้องของญี่ปุ่นให้ทั่วโลกปลอดการใช้อาวุธนิวเคลียร์
Share

Share stories you like to your friends