Search

แม้แต่มีมก็ต้องถูกตรวจสอบ เฟซบุ๊กสร้าง AI ไว้ตรวจสอบ ‘มีม’ ต่างๆ เพื่อคัดกรองข้อความสร้างความเกลียดชัง
Share

Share stories you like to your friends