Search

ยิ่งเติบโต ยิ่งกลายเป็น introvert? นักจิตวิทยา เชื่อว่า การเป็นผู้ใหญ่อาจมีส่วนให้เราปฏิเสธการเข้าสังคมมากขึ้น
Share

Share stories you like to your friends