Search

ชัตดาวน์รัฐบาลกลางสหรัฐฯ อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี หลังงบสร้างกำแพงกั้นเขตแดนของทรัมป์ ไม่ได้รับอนุมัติ
Share

Share stories you like to your friends