คุณกำลังอ่าน: สถาบันฯ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเริ่มคลาส ‘สุนทรียะในการแร็ป’ โดยแร็ปเปอร์ ‘นิลโลหิต (NLHZ)’ เป็นวิทยากรพิเศษ

Search

สถาบันฯ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเริ่มคลาส ‘สุนทรียะในการแร็ป’ โดยแร็ปเปอร์ ‘นิลโลหิต (NLHZ)’ เป็นวิทยากรพิเศษ
Share

Share stories you like to your friends