Search

คริสเตียน 2 คนในอาเจะห์ อินโดนีเซีย ถูกเฆี่ยนประจานในที่สาธารณะ จากข้อหาการเล่นพนันและดื่มสุรา
Share

Share stories you like to your friends