Search

นักวิจัยพบว่า AI ‘DALLE-E2’ ที่สามารถเปลี่ยนข้อความเป็นภาพ เพิ่งคิดค้นภาษาแปลกๆ ของตัวเองได้ 
Share

Share stories you like to your friends