Search

เพื่อไทยแถลง การแก้ไข ม.112 ไม่อาจกระทำโดยลำพัง และเตรียมหารือเรื่องการบังคับใช้ กม.ดังกล่าว
Share

Share stories you like to your friends