Search

“ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สู้ข้างประชาชน ยุบไปแล้ว 2 ครั้ง จะกลับมาอยู่ตรงนี้หรอคะ”
Share

Share stories you like to your friends