คุณกำลังอ่าน: “วันนี้ถือเป็นวันที่ดีเมื่อ 2 ประเทศ (กัมพูชาและไทย) ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกฯ คนใหม่ในวันเดียวกัน แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นนายกฯ แล้ว แต่ขอแสดงความยินดีต่อ เศรษฐา ทวีสิน”

Search

“วันนี้ถือเป็นวันที่ดีเมื่อ 2 ประเทศ (กัมพูชาและไทย) ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนายกฯ คนใหม่ในวันเดียวกัน แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นนายกฯ แล้ว แต่ขอแสดงความยินดีต่อ เศรษฐา ทวีสิน”
Share

Share stories you like to your friends