Search

ขอเป็นผู้นำสมัยเดียวพอ ไม่สืบทอดอำนาจ ดูแตร์เตปฏิเสธแก้ รธน. เพื่ออยู่ต่อยาวๆ
Share

Share stories you like to your friends