Search

เพิ่มนายหญิงในบริษัทใหญ่ นิวซีแลนด์อาจออกกฎ กำหนดโควต้า จำนวนผู้หญิงในบอร์ดเอกชน
Share

Share stories you like to your friends