Search

ผลสอบต้านโกงออกแล้ว ไทยได้คะแนนลด เหลือ 36 คะแนน ทำให้อันดับร่วงเป็นที่ 99 ของโลก
Share

Share stories you like to your friends