Search

บัตรเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าในญี่ปุ่น ถูกตีกลับเป็นจำนวนมาก ทั้งบัตรที่ลงคะแนนแล้วและยังส่งไปไม่ถึง?
Share

Share stories you like to your friends