คุณกำลังอ่าน: เด็ก และเพศทางเลือกในออสเตรเลีย จะสามารถเลือกเพศ หรือเลือกไม่จำกัดเพศ ของตัวเอง ในสูติบัตรได้แล้ว เริ่มจากวันนี้

Search

เด็ก และเพศทางเลือกในออสเตรเลีย จะสามารถเลือกเพศ หรือเลือกไม่จำกัดเพศ ของตัวเอง ในสูติบัตรได้แล้ว เริ่มจากวันนี้
Share

Share stories you like to your friends