Search

นักวิจัยค้นพบว่า โครงกระดูกคู่รักแห่งโมเดนาที่นอนกุมมือกันเมื่อ 1,600 ปีที่แล้วเป็นเพศชายทั้งคู่
Share

Share stories you like to your friends