Search

รู้สึกไหมว่าไวน์เปลี่ยนไป? โลกร้อนทำให้แอลกอฮอล์ในไวน์สูงขึ้น และรสชาติหวานขึ้น
Share

Share stories you like to your friends