Search

ร้านค้าในญี่ปุ่น เลิกการเปิด 24 ชั่วโมงมากขึ้น แฟมิลี่มาร์ท ให้เจ้าของเลือกเวลาทำการเองได้ หลังขาดแคลนแรงงาน
Share

Share stories you like to your friends