Search

จะปรากฎแค่ 24 ชั่วโมง ‘ฟลีตส์’ ฟีเจอร์ใหม่ของทวิตเตอร์ เปิดพื้นที่ให้ทวีตข้อความที่ไม่อยากให้ค้างในหน้าไทม์ไลน์
Share

Share stories you like to your friends