Search

‘สึนามิจากท้องฟ้า’ เมื่อชาวภูฏานอาจเผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลจากภาวะโลกร้อน
Share

Share stories you like to your friends