คุณกำลังอ่าน: iLaw ร่วมกับภาคประชาสังคม เปิดตัวแคมเปญ ‘เข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ’ พร้อม 5 ข้อเสนอ และ 5 ข้อแก้ไข . จากกระแสการเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ไปจนถึงการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมจริงๆ ในวันนี้ (7 สิงหาคม 2563) ก็ได้มีการเคลื่อนไหวหนึ่งโดยเโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ร่วมกับภาคประชาสังคมหลายกลุ่ม เปิดตัวแคมเปญ ‘เข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ’ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อ เปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Search

iLaw ร่วมกับภาคประชาสังคม เปิดตัวแคมเปญ ‘เข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ’ พร้อม 5 ข้อเสนอ และ 5 ข้อแก้ไข . จากกระแสการเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ ไปจนถึงการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมจริงๆ ในวันนี้ (7 สิงหาคม 2563) ก็ได้มีการเคลื่อนไหวหนึ่งโดยเโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ร่วมกับภาคประชาสังคมหลายกลุ่ม เปิดตัวแคมเปญ ‘เข้าชื่อ 5 หมื่นชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ’ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อ เปิดทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
Share

Share stories you like to your friends