Search

อนาคตของ TikTok จะเป็นอย่างไร? สื่อสหรัฐฯ รายงานว่า Twitter และ Microsoft สนใจที่จะควบรวมกิจการกับ TikTok เร็วๆ นี้
Share

Share stories you like to your friends