คุณกำลังอ่าน: นักวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ คล้ายหูฟัง ส่งไฟฟ้าอ่อนๆ ไปกระตุ้นระบบประสาท ที่ช่วยเพิ่มทักษะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้

Search

นักวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ คล้ายหูฟัง ส่งไฟฟ้าอ่อนๆ ไปกระตุ้นระบบประสาท ที่ช่วยเพิ่มทักษะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
Share

Share stories you like to your friends