Search

พบ ‘มดยมโลก’ อายุ 99 ล้านปี กำลังงับแมลงสาบโบราณ ในก้อนอำพัน ซึ่งช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนี้ได้
Share

Share stories you like to your friends