Search

เนเธอร์แลนด์ติดตั้ง ‘โถปัสสาวะกระถางต้นไม้’ เพื่อลดการปัสสาวะในพื้นที่สาธารณะ และคงสภาพโบราณสถานของเมือง
Share

Share stories you like to your friends