Search

“ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ยังยื่นอุทธรณ์ได้ ไม่มีการละเมิดเสรีภาพสื่อ” ซูจี กล่าวถึงคดีจำคุก 2 นักข่าวรอยเตอร์
Share

Share stories you like to your friends