Search

‘Dermophis donaldtrumpi’ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ถูกตั้งชื่อตามทรัมป์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องโลกร้อน
Share

Share stories you like to your friends