Search

ทำงานมานานแล้ว แต่ไม่เติบโตเสียที รู้จัก ‘Mid-Career Crisis’ วิกฤติกลางอาชีพ เมื่อต้องทำงานซ้ำๆ เดิมๆ จนทำให้เราหมดไฟ
Share

Share stories you like to your friends