Search

รู้จัก Stockdale Paradox หรือการยอมรับว่าปัญหาที่เจอมันยาก แล้วจะช่วยให้เราผ่านเรื่องร้ายๆ ไปได้เอง?
Share

Share stories you like to your friends