Search

อธิบายแบบละเอียด ‘นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ มีที่มาอย่างไร ทำไมประชาชนถึงต้องออกมาประท้วง?




Share

Share stories you like to your friends