Search

งานศึกษาพบ การสูบกัญชาอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่างไปจากการสูบใบยาสูบ




Share

Share stories you like to your friends