คุณกำลังอ่าน: Facebook อัพเดตการอธิบายภาพใหม่ ให้ผู้พิการทางสายตารับรู้รายละเอียดรูป, จำนวนคน, วัตถุ และท่าทางต่างๆ ได้แล้ว

Search

Facebook อัพเดตการอธิบายภาพใหม่ ให้ผู้พิการทางสายตารับรู้รายละเอียดรูป, จำนวนคน, วัตถุ และท่าทางต่างๆ ได้แล้ว
Share

Share stories you like to your friends