Search

นักวิทยาศาสตร์สร้างหุ่นยนต์มีชีวิต จากเซลล์กบ หวังนำไปใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยของมหนุษย์ในอนาคต
Share

Share stories you like to your friends