คุณกำลังอ่าน: นักโบราณคดีอียิปต์ พบเมืองขุมทองที่สาบสูญ อายุเก่าแก่ 3,000 ปี คาดการค้นพบนี้จะทำให้เห็นเมืองโบราณในช่วงที่มั่งคั่งที่สุด

Search

นักโบราณคดีอียิปต์ พบเมืองขุมทองที่สาบสูญ อายุเก่าแก่ 3,000 ปี คาดการค้นพบนี้จะทำให้เห็นเมืองโบราณในช่วงที่มั่งคั่งที่สุด
Share

Share stories you like to your friends