Search

ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการนั่งทานในร้านอาหาร พื้นที่ควบคุมสูงสุด นั่งได้ไม่เกิน 21 น. และสั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น.
Share

Share stories you like to your friends