Search

“ภารกิจต่างกัน จะเอามาเทียบกันไม่ได้” กลาโหมแจงเรื่องงบประมาณมากกว่าสาธารณสุข
Share

Share stories you like to your friends