Search

การโจมตีมนุษย์ครั้งแรกของ AI สหประชาชาติรายงานว่า พบโดรนติดอาวุธปออกไล่ล่ามนุษย์ได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุม
Share

Share stories you like to your friends