Search

รู้จัก ‘Nesher Ramla Homo’ มนุษย์สายพันธุ์แรกๆ ของโลก ที่เพิ่งถูกค้นพบว่าเคยมีชีวิตเมื่อ 1 แสนปีก่อน
Share

Share stories you like to your friends