Search

‘กะหรี่มีจริงและอยากอยู่รอดเหมือนกัน’ กลุ่ม sex worker ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท
Share

Share stories you like to your friends