Search

“จากเพื่อนถึงเพื่อน” กลุ่มเพื่อนนิเทศจุฬาฯ รุ่น 40 ส่งจดหมายถึงลูกสาวนายกฯ ฝากข้อความถึงพ่อ ขอให้ฟังเสียงประชาชน
Share

Share stories you like to your friends